Օրական մարզում

1 մարզում-1000  դրամ

1 մարզում- 2000 դրամ (Մարզչի հետ)